Evaluering av sesongens første høyintensitetsblokk
Analyse, Trening

Evaluering av sesongens første høyintensitetsblokk

Denne sesongens treningsplan er blokk-periodisert. Jeg har nå gjennomført den første blokken, som planlagt. Denne måten å organisere treningen på er ny for meg. Derfor er det sikkert lurt å gjennomføre en rask evaluering. Jeg er ofte litt rask i vendingen. Det er derfor svært nyttig for meg, å gjøre denne jobben skriftlig. Hva er vel bedre enn å lage en kort artikkel?

Treningsblokken startet med at jeg utførte en fysisk test. Meningen med denne testen er å kunne måle progresjon. Det er mulig å anslå treningseffekt ved å analysere tester før og etter intensitetsblokker. Intensitetsblokk 1 var den første treningsblokken. Den startet i november, var 5 uker lang og skulle være intensitetsbyggende. Intensitetsblokken skulle etterfølges av 2 roligere uker, så en ny fysisk test.

I løpet av intensitetsblokken utførte jeg totalt 6 terskelstimulerende økter og 3 VO2Max stimulerende økter.  Mot slutten av treningsblokken fikk jeg influensa. Sykdomsperioden ser ut til å ha frarøvet meg 1 terskelstimulerende og 1 VO2Max-stimulerende økt.

Målet var å ligge på 7-12 timer pr uke. Jeg ser i ettertid at jeg endte på mellom 6-7 timer. Jeg har da ikke tatt med gåturer, derfor er nok totalen litt høyere enn det min trenings-logg tilsier.

Livets tilfeldigheter

Det sies at livet alltid byr på avbrytelser som krever litt kreativ planlegging. Jeg fikk min avbrytelse da influensaen tok meg den siste uka i intensitetsblokken. Både uke 50 og 51 var preget av influensa. Jeg har vært ganske nervøs for at dette skulle gi store utslag på testresultatet for den andre fysiske testen.

Innendørs svekling

Før jeg representerer resultatet er det svært viktig å påpeke at jeg er en innendørs svekling. Mine testresultater innendørs har alltid vært opp mot 50 watt svakere enn utendørs. Det kommer sikkert av at jeg på rulla, raskt synes litt synd på meg selv. Spesielt når det begynner å gjøre veldig vondt og tiden bare går saktere og saktere.

Smerte

Heldigvis opplever jeg ikke det samme problemet i like stor grad utendørs. Derfor er ikke selve watt-tallene så interessante, men differansen før og etter intensitetsblokken er viktig!

Resultater

Det viktige i denne analysen er altså hvilken Delta (differanse) det er mulig å se mellom den første og den andre fysiske testen.

  • FTP (CP 60) differanse: +10 Watt
  • VO2Max (CP 5) differanse: +/-0

Konklusjon

Før jeg kjørte igjennom den andre fysiske testen, var jeg nervøs for at influensaperioden skulle sette store spor.

Det ble ingen endring i VO2Max watt, men det er kanskje ikke så rart. Det har vært flere uker med svært begrensende treningsmuligheter. At jeg ble svakere av selve influensaen kan også hende. Større er kanskje tapet, i form av tapt treningstid. Å være sofaliggende er ikke optimalt. Interessant er det likevel at VO2Max watt ikke har endret seg. Uten å analysere dette for nøye, kan det bety at omtrent en VO2Max økt per uke ikke er nok til en økning. Ved å fokusere på et økt antall VO2Max stimulerende økter per uke kunne jeg kanskje oppnådd økt VO2Max. Hvilke konsekvenser dette hadde fått for terskelwatten er ikke godt å si med sikkerhet.

Uansett er resultatet ikke så alt for verst. En økning i terskelwatt, selv med sykdom! Målet var å få økt kjørestyrke, altså terskelwatt. Om VO2Max også økte litt hadde vært positivt, men treningen var ikke nok fokusert på dette. Totalt sett kan resultatet tolkes som et godt tegn. Formen har i alle fall ikke tapt seg siden kulda kom!

Fortell om dette til andre:Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *