Periodisering: Blokk vs konvensjonell
Trening, Vitenskap

Periodisering: Blokk vs konvensjonell

Det er kjent at trente utøvere er nødt til å øke intensitet i treningen for å få økt prestasjon. Det er altså viktig å ha noen økter som er av høy intensitet (feks intervalløkter). Det er også kjent at mellom 70-80% av treningen bør være lav intensitet og resten bør være høy intensitet. Dette kaller man polarisert trening. Man har altså lite trening med moderat intensitet. Dette er den moderne måten å tenke på.

I 2012 ble det utført forskning og skrevet en artikkel som ser litt på dette med hvordan man skal organisere høy intensitet og lav intensitet treningen. Altså ikke mengden, men hvordan man organiserer øktene.

Måten forskningen ble utført på var at man hadde to grupper. Den ene gruppen fulgte blokk periodisering og den andre en mer konvensjonell periodisering. Begge grupper ble fulgt i en periode over 12 uker.

Gruppe – Konvensjonell-periodisering:

Denne gruppen organiserte treningen slik:
Uke 1-12(Alle uker): Høyintensitetsøkter pr uke: 2

Resten av treningen utover dette var lav intensitet.

Gruppe – Blokk-periodisering:

Denne gruppen organiserte treningen slik:
Uke 1: Høyintensitetsøkter pr uke: 5
Uke 2-4: Høyintensitetsøkter pr uke: 1

All trening utover hadde fokus på lav intensitet.

Resultat:

Kort fortalt konkluderer studien med at blokk-periodisering ga bedre resultater ved VO2max tester i etterkant (økning i snitt: Blokk ga 8.8% ± 5.9% økning vs Konvensjonell: 3.7% ± 2.9% økning). Den samme tendensen ble observert i andre typer tester på samme gruppe.

Det man kan ta med seg fra dette er at blokk-periodisering er god måte å organisere treningen på. Jeg skal i alle fall gi det en kjangs!

Referanser:

[1] Effects of 12 weeks of block periodization on performance and performance indices in well-trained cyclists, Rønnestad BR1, Ellefsen S, Nygaard H, Zacharoff EE, Vikmoen O, Hansen J, Hallén J. – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134196#

Fortell om dette til andre:Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *